background

John van der Kaap is een self-made website-bouwer. Zijn ervaring met vorm, kleur en compositie is van wezenlijk belang bij het ontwerpen van websites met hulp van HTML, Joomla, WordPress en Everweb.


WWW.INGASTEREN.NL
John van der Kaap nam in 2007 het intiatief tot oprichting van de dorpswebsite van Gasteren. De oorspronkelijke website werd gebouwd in HTML. Samen met plaatsgenoot Ben Mulder installeerde hij vervolgens Joomla en pastten ze het standaard-sjabloon aan. Sindsdien leveren besturen van de Gasterse verenigingen en individuele inwoners informatie aan aan de redactie. Vijf redactieleden plaatsen de aangeleverde informatie bij toerbeurt op de website. De website is een groot succes en een belangrijke informatiebron voor de inwoners! Sinds april 2017 draait de Gasterse website onder WordPress. Begin 2024 beëindigde John zijn taken voor de dorpswebsite.WWW.SWEETGALEVALLEYSPANIELS.COM

Plaatsgenoot Arnold Smit was eigenaar van kennel Sweetgale Valley Spaniels. De kennelnaam verwijst zowel naar dit stroomdal als naar de in dit stroomdal veelvuldig voorkomende Gagelstruik (in het engels: Sweetgale). Deze omgeving leent zich uitstekend voor het uitlaten van deze Spaniels en het trainen ervan. Om meer bekendheid aan zijn succesvolle Springer Spaniels te geven, ontwikkelde John van der Kaap in 2015 in Joomla een informatie-website voor de kennel. Arnold Smit zorgde zelf voor de inhoudelijke informatie.

Arnold Smit overleed op 22 augustus 2020. Enkele weken later is de website offline gegaan.WWW.SMITJACHTREIZEN.COM

Naast eigenaar van een kennel was Arnold Smit ook een begenadigd jager. Door zijn contacten in Groot-Brittannië, ontstaan door zijn interesse in de Engelse Springer Spaniel, kreeg hij de mogelijkheid jachtreizen naar Engeland en Schotland te organiseren. Smit Jachtreizen biedt diverse mogelijkheden in de vorm van kant en klare meerdaagse jachttrips. De door John van der Kaap in 2015 ontwikkelde website (in Joomla) is een probaat instrument de jachtreizen aan te bieden.

Arnold Smit overleed op 22 augustus 2020. Enkele weken later is de website offline gegaan.WWW.NICEANLOOSE.NL
Als lid van Popkoor Nice An' Loose nam John van der Kaap samen met Albert Richters in 2018 het beheer van de website van het popkoor over. Enerzijds moest de website toegankelijk zijn voor het publiek en anderzijds beschikken over een afgeschermd gedeelte, alleen toegankelijk voor de leden van het koort. De keus werd gemaakt voor Wordpress.WWW.JOHNVANDERKAAP.NL
De oorspronkelijke website van John van der Kaap is door hem zelf ontwikkeld en geschreven in HTML. met hulp van Adobe's Dreamweaver. Bij de ontwikkeling van die website combineerde John zijn ervaring met Pascal, Basic en DBase3+ met zijn gevoel voor vorm, kleur en compositie. HTML bood hiertoe (althans in de ogen van John van der Kaap) meer mogelijkheden dan Joomla of Wordpress.

Nadat hij in 2019 kennis maakte met Everweb, herschreef hij zijn website tot de huidige vorm. Hiermee leerde hij middels zijn beproefde wijze van trial and error, de kracht en het gemak van "drag and drop", de grote kracht van het onder Mac OS X draaiende Everweb.WWW.STEB.NLJohn van der Kaap was vrijwillig medewerker in de functie van coördinator/beroepsverkeersregelaar bij de Stichting EvenementenBegeleiding (StEB). Toen het bestuur van de StEB concludeerde dat de verouderde website aanpassing verdiende, was het noodzakelijk een tussenoplossing te bedenken. Het bestuur accepteerde het aanbod van John van der Kaap om een tijdelijke website te maken. John van der Kaap maakte in een uurtje met Everweb een aangepaste webstek. De tijdelijke website is eind 2020 uit de lucht gehaald en vervangen door een geheel vernieuwde website met uitgebreide mogelijkheden.WWW.TITANE.NL


De stichting TitanE is een vrijwilligersorgansatie die een bijdrage levert aan de armoede-bestrijding op Maluku. Een ontmoeting met een medeleerling van de Lagere School op De Leek (periode 1962-1966), leidde er toe dat John van der Kaap aanbood geheel belangeloos de verouderde website en de twee-maandelijkse nieuwsbrief (Kabar TitanE) te moderniseren. Dit doet hij met input van enkele bestuursleden en vrijwilligers. Inhoudelijk draagt John van der Kaap geen positie alhoewel het bestuur Johnny's visie op vormgeving en tekstvormen met dankbaarheid ontvangt. De webite van TitanE krijgt vorm door gebruik te maken van Wordpress.WWW.ERIKMEERMAN.NLIn 2022 maakte John van der Kaap de website van Erik Meerman, orthopedagoog (gemaakt in Everweb).home

top

home

homepages maken