background

Disclaimer


Schadend of gerechtvaardigd belang


Deze website bevat foto's, zowel uit opdrachten alsmede  vrij werk. De foto's hebben een journalistieke of artistieke waarde. Deze website richt zich niet op de verkoop van foto's. Omdat John van der Kaap zich beroept op het gerechtvaardigd belang, is het geven van toestemming voor publicatie van foto's, met daarop herkenbare personen, niet van toepassing.


Desalniettemin: mocht u van mening zijn dat publicatie van uw portretfoto op deze website uw persoonlijke belang schaadt (of dat van uw kind/pupil jonger dan 18 jaar), kunt u dat kenbaar maken door een e-mail te sturen aan <john@johnvanderkaap.nl>. Bij een positieve uitkomst van de toetsing over de klacht betreffende uw persoonlijk belang, volgt onvoorwaardelijke verwijdering van de desbetreffende foto. Zowel van een positieve als negatieve toetsing ontvangt u bericht.


Gasteren, 4 januari 2023

home

next