background

Schadend of gerechtvaadigd belang


Deze website bevat foto's, zowel uit opdrachten alsmede van vrij werk. De foto's hebben een journalistieke of artistieke waarde. Deze website richt zich niet op de verkoop van foto's. Omdat John van der Kaap zich beroept op het "gerechtvaardigd belang" is het geven van toestemming voor publicatie van portretfoto's niet van toepassing.


Desalniettemin: mocht u van mening zijn dat publicatie van een portretfoto op deze website uw persoonlijke belang schaadt (of dat van uw kind/pupil jonger dan 18 jaar), kunt u dat kenbaar maken door een e-mail te sturen aan <website@johnvanderkaap.nl>. Na positieve toetsing van uw belang, volgt verwijdering van de desbetreffende foto.